Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,
týmto dokumentom by sme Vám radi vysvetlili ako, a s akým cieľom používame Vaše osobné údaje a aké máte práva a možnosti v tejto oblasti.

1. Úvod

Náš web https://www.futuredetailing.sk (ďalej len „web“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa pre pohodlie označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našich webových stránkach.

2. Čo sú cookies ?

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tohto webu a ktorý váš prehliadač ukladá na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

3. Čo sú scripty?

Skript je kus programového kódu, ktorý slúži na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Cookies

Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webových stránok fungujú správne a že vaše preferencie používateľov zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našich webových stránok opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme ukladať bez vášho súhlasu.
4.2 Štatistické súbory cookie Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.
4.3 Marketing/sledovacie súbory cookie Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.
4.4 Tlačidlá sociálnych médií Na náš web sme zaradili tlačidlá pre Facebook a Instagram na podporu webových stránok (napr. „Páči sa mi to“, „pin“) alebo zdieľania (napr. „Tweetu“) na sociálnych sieťach, ako sú Facebook a Instagram. Tieto tlačidlá fungujú pomocou kúskov kódu pochádzajúcich z Facebooku a Instagramu. Tento kód umiestňuje súbory cookie. Tieto tlačidlá sociálnych médií môžu tiež ukladať a spracovávať určité informácie, takže sa vám môže zobraziť prispôsobená reklama. Prečítajte si prosím vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť) a prečítajte si, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookie. Získané údaje sú čo najviac anonymizované. Facebook a Instagram sa nachádzajú v USA.

5. Súhlas

Keď navštívite náš web prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie. Akonáhle kliknete na „Odoslať“, súhlasíte s tým, že použijeme kategórie súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali v kontextovom okne, ako je to popísané v týchto Zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že náš web už nemusí správne fungovať.

6. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:
Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje. Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov.
Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto Zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme to vyriešili s Vami, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

7. Povolenie/zakázanie a odstraňovanie súborov cookie

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že určité súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača. Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, náš web nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

8. Kontakt

Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám používania súborov cookie a tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:
Branislav Mlátko
Veľké Uherce 174, 95841 Slovensko
IČO : 52753115
alebo
Patrik Marcinko
Veľké Uherce 419, 95841 Slovensko
IČO : 51990296

Webová stránka: https://www.futuredetailing.sk
E -mail: info@futuredetailing.sk
Telefónne číslo: 0940 944 555

Tieto zásady súborov cookie boli synchronizované s webom Cookiedatabase.org v septembri 2021.

9. Aké osobné údaje zbierame?

Pokiaľ nie je inak dohodnuté, uchovávame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné vzhľadom na vybavenie Vašej objednávky, uzatvorenie servisnej alebo kúpnej zmluvy a pre dodanie objednanej služby. To zahŕňa informácie, ktoré nám sprostredkujete priamo, prostredníctvom formulára na našej internetovej stránke alebo ktoré nám poskytnete iným spôsobom.

To zahŕňa najmä nasledovné kategórie údajov:

  • osobné detaily, ako meno a priezvisko, doručovaciu adresu, prípadne fakturačnú adresu, telefonický a emailový kontakt, predmet objednávky, resp. iné údaje nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky;
  • údaje súvisiace s prístupom a používaním našej internetovej stránky, najmä údaje nevyhnutné na komunikáciu s Vami;
  • údaje súvisiace so spormi a vymáhaním pohľadávok, čo zahŕňa údaje súvisiace s alebo vygenerované zo súdnych konaní, sporov, jednaní, výrokov, obhajoby alebo z iných súvisiacich komunikácii alebo aktivít;
  • iné osobné údaje odvodené alebo vygenerované z vyššie uvedených povolených účelov.
  • súbory cookies

10. Ako zbierame osobné údaje?

Vaše osobné údaje zbierame primárne priamo od Vás počas Vašej interakcie s nami prostredníctvom našej internetovej stránky alebo iným komunikačným spôsobom.

11. S kým zdieľame osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

  • Tretími stranami, ktoré spracovávajú Vaše osobné údaje v ich vlastnom mene, ale v súvislosti so službou, ktorú nám poskytujú alebo vo Vašom vlastnom mene na povolené účely.
  • Verejnými alebo vládnymi organizáciami akými sú regulačné orgány alebo orgány presadzujúce práva, právnymi zástupcami alebo súdmi, pokiaľ je nutné tak urobiť podľa platných zákonov alebo nariadení, alebo ak je to na ich žiadosť a je to právne povolené a potrebné na splnenie právnych povinností alebo na ustanovenie, vykonanie alebo obranu právneho nároku.
  • Inak budeme poskytovať Vaše osobné údaje výhradne len v prípade Vášho pokynu alebo len s Vaším povolením, ak to bude nutné z pohľadu zákona alebo nariadenia, alebo v prípade súdneho alebo oficiálneho vyzvania, alebo ak je prítomné podozrenie z podvodu alebo kriminálnej aktivity.

12. Musíte nám poskytnúť svoje osobné údaje?

Vo všeobecnosti nám poskytujete Vaše osobné údaje dobrovoľne. Avšak, v určitých prípadoch sme povinní uchovávať Vaše určité osobné údaje. Je to v takých prípadoch, kedy naša spoločnosť nemôže vykonať niektoré úkony bez určitých osobných údajov. Ak nám v týchto prípadoch neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme schopní riadne vybaviť Vašu objednávku a plniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou.

13. Ako nás kontaktovať?

V prípade, že budete mať akákoľvek otázky ohľadom Vašich práv alebo budete mať iné špeciálne požiadavky súvisiace s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte prosím na uvedených kontaktných údajoch: info@futuredetailing.sk alebo 0940 944 555